Garanti ve İade

Garanti ve İade

GARANTİ KOŞULLARI

1- Garanti süresi başlangıcı, ürünün belgeli teslim tarihinden itibaren başlayıp, 2 [iki] yıldır. 
2- Malin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3- TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI
Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
b- Satılan ürünü alıkoyup, ayıp oranında Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Satılan Ürünün bütün masraflarının satıcıya ait olmak üzere, Ücretsiz onarılmasının isteme, 
d- İmkânı var ise Satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.
Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 
4- Tüketici bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5- Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın, 
a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b- Onarım için gereken zamanın aşılması, 
c- Onarımın mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici ürün bedelinini adesini, ayıp oranın da bedel indirimini veya olanak varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6- Ürün için yasal onarım süresi 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün tutanakla Satıcıya teslim edilmesi ile başlar. Onarım da geçen süre 2 yıllık garanti sürecine eklenir. 
7- Tüketici, garanti sürecinde elde ettiği hak kullanımlarında yaşayacağı sıkıntılarda, bulunulan yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
8- Bu garanti belgesi, tüketiciye teslim edilmemiş olsa bile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yolu açıktır. 
9- Sıralanan garanti koşullarının eksiksiz sağlanabilmesi için, bu doküman da ayrılmaz bir bölüm olarak bulunan "Ürün Kullanım Kılavuzuna" itina ile uyulmuş olması gerekir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında olup, garanti sürecinin de bitmesi anlamına gelir.